Nicolaas van Everdingen
Plenaire sessie
13:00 - 13:30

Inloop en ontvangst

U kunt zich registreren en collega's ontmoeten onder het genot van koffie / thee met wat lekkers

Plenaire sessie
13:30 - 13:45

Opening van het congres, door dagvoorzitter Claudia Reiner (Uneto-VNI)

Claudia Reiner

Claudia Reiner is vicevoorzitterschap van Uneto-VNI en directeur van installatiebedrijf Caris & Reiner en de dagvoorzitter van het congres. Ze is met haar van oorsprong commerciële achtergrond een bevlogen ondernemer en bestuurder in de technische installatiebranche. Zij is een warm pleitbezorger voor de omslag naar duurzame energie. Dat blijft niet beperkt tot woorden, want haar installatiebedrijf past deze technieken veelvuldig toe in de dagelijkse praktijk. Claudia Reiner is de winnares van de ABN AMRO Duurzame 50. De Duurzame 50 wordt uitgereikt aan de persoon die over genoeg daadkracht, charisma, contacten en visie beschikt om de gebouwde omgeving te verduurzamen.

Plenaire sessie
13:45 - 14:05

Marktontwikkeling warmtepompen: business-as-(un)usual? Besparen warmtepompen werkelijk energie en CO2?

Warmtepompen kunnen en zullen een belangrijke rol gaan spelen in de energietransitie. Daarbij snijdt het mes aan verschillende kanten: het biedt marktkansen voor leveranciers en installateurs, eindgebruikers krijgen een lagere energierekening, en warmtepompen zorgen voor een aanzienlijke reductie in CO₂-uitstoot. Maar hoe verhoudt een en ander zicht tot elkaar? Waar liggen die marktkansen, en welke bijdrage leveren warmtepompen daadwerkelijk aan het tegengaan van het broeikaseffect?

Frank Agterberg

Frank Agterberg is zelfstandig consultant en sinds begin 2017 vicevoorzitter van de Dutch Heat Pump Association (DHPA). Hij is onder andere ook voorzitter van BodemenergieNL en actief in de energietransitie. Per 1 januari 2018 zal Frank Agterberg voorzitter worden van de DHPA. Hij volgt daarmee Peter Wagener op, die het voorzitterschap sinds 2009 heeft bekleed

Plenaire sessie
14:05 - 14:25

Voor (w)elke situatie een passende warmtepomp?

Ronald Schilt

Ronald Schilt heeft ruim 20 jaar ervaring op het gebied van duurzame technieken en het 'organiseren van de wil' om te komen tot een gezonde en duurzame samenleving. Vanuit de overtuiging dat het beter moet en beter kan met duurzaam en gezond bouwen in Nederland, richtte hij in 2008 Merosch op. Hij is idealistisch en heeft een hekel aan de woorden “maar,…” en “kan niet”. Hij weet echter als geen ander dat draagvlak en concrete businesscases nodig zijn om gezamenlijk stappen te kunnen maken. Daarnaast geldt 'Practice what you preach' en woont hij sinds 2012 met zijn gezin in een energieneutrale nieuwbouwwoning in Bodegraven.

Plenaire sessie
14:25 - 15:05

Hybride warmtepompen: wat, wanneer en hoe?

Randvoorwaarden, systeemkenmerken en ‘best practice’ praktijkvoorbeelden van hybride systemen

Simon Tuitel (Vaillant Group)

Simon Tuitel is Productmanager Warmtepompen bij de Vaillant Group.

Plenaire sessie
15:05 - 15:40

Pauze

Tijdens de pauze kan onder het genot van een kop koffie of thee worden genetwerkt, een bezoek worden gebracht aan de stands van het congres, of een begeleid bezoek worden gebracht aan de technische ruimte van het Van der Valk-hotel, waar uitleg wordt gegeven over de Clivet-warmtepomp die hier is opgesteld.
Aanmelden voor deelname aan deze (gratis) mini-excursie kan door een mail te sturen naar: basroestenberg@vakmedianet.nl

Plenaire sessie
15:40 - 16:00

Water/water-warmtepompen, ‘best practice’ project 1: Clarissehof

In de Tilburgse wijk Clarissenhof, die momenteel wordt gerealiseerd, zijn de appartementsgebouwen niet alleen op een wko aangesloten, maar ook onderling aan elkaar gekoppeld via een ringleiding. Doordat deze ringleiding in ieder complex is aangesloten op een warmtepompinstallatie kunnen de gebouwen restwarmte- en koeling uitwisselen en direct hergebruiken. Hierdoor wordt een collectieve wko nog efficiënter en duurzamer ingezet

Gert Pater

Gert Pater is account manager bij Beveco Gebouwautomatisering B.V. Dit bedrijf levert en installeert bij project Clarissehof de systemen waarmee de bron, warmtepomp, afgiftesystemen en individuele Comfort Distributie Sets in de woningen met elkaar communiceren.

Plenaire sessie
16:00 - 16:20

Water/water-warmtepompen, ‘best practice’ project 2 Havenhus Harlingen

In de gemeente Harlingen is onlangs de eerste fase van nieuwbouwproject ’t Havenhus opgeleverd. In dit project zijn twaalf appartementen gerealiseerd, die ieder worden voorzien van een individuele, frequentiegeregelde brine/water-warmtepomp.

Niels Mensonides

Niels Mensonides is engineer bij Mensonides Installatie. Het bedrijf komt voort uit Firma Haan, dat in 1978 door de heer Mensonides werd overgenomen. Het installatiebedrijf wordt nog steeds geleid door de heer Mensonides en heeft circa 25 medewerkers in dienst.

Plenaire sessie
16:20 - 16:40

Lucht/water-warmtepompen: een nieuwe benadering

Van Gas Los (#vangaslos) is een onstuitbare beweging aan het worden voor zowel nieuwbouw woningen als bestaande woningen. Daarbij gaan duurzame warmtenetten en all-electric oplossingen een belangrijke rol spelen. In beide gevallen gecombineerd met forse besparingsstappen. Aan de hand van het project Palenstein in Zoetermeer legt Jan Willem van de Groep uit hoe warmtetechnologie onderdeel is van het complete systeem waarmee bestaande woningen naar Nul op de Meter worden gebracht. Daarnaast gaat hij in op de manier waarop deze benadering het speelveld van leveranciers en installateurs drastisch gaat veranderen. Zo heeft Factory Zero zich vooral toegelegd op de ontwikkeling van energie- en klimaatsystemen voor individuele woningen. Systemen in één box die zorgen voor comfortabele gezonde en geconditioneerde lucht geproduceerd met duurzame energie. De lucht-warmtepomp speelt daarin een belangrijke rol.

Jan Willem van de Groep

De afgelopen jaren was Jan Willem van de Groep verbonden aan het programma Energiesprong en werkte hij aan het verduurzamingsvraagstuk van de gebouwde omgeving. Hij is onder andere initiator van Stroomversnelling, een initiatief waarbij de bouw- en corporatiesector binnen een aantal jaar een groot aantal woningen wil renoveren tot Nul-op-de-meter. Van der Groep is nog altijd betrokken bij Energiesprong en Stroomversnelling. Daarnaast is hij een van de oprichters van ARXlabs, dat zich bezighoudt met innovaties in de bouw, en van Factory Zero, een bedrijf dat binnen 5 jaar marktleider wil zijn op het gebied van duurzame 'woning make-overs'.

Plenaire sessie
16:40 - 17:00

'Thermo-akoestische warmtepomp: ventileren, koelen en verwarmen per vertrek’

In samenwerking met Energieonderzoek Centrum Nederland) ontwikkelt de Nederlandse start-up Blue-Heart een thermo-akoestische warmtepomp voor woningen. De warmtepomp gaat uit van een volledig ander principe dan de bekende lucht/water- en water/water-systemen. In plaats van een koudemiddel gebruikt de thermo-akoestische warmtepomp helium. Met een compressor met deze stof wordt een geluidsgolf in een drukvat samengedrukt en geëxpandeerd, en daar komt warmte bij vrij. In deze presentatie wordt uitgelegd wat de voordelen zijn van dit nieuwe systeem, dat naar verwachting over anderhalf jaar op de markt komt.

Michiel Hartman

Michiel Hartman, noemt zichzelf duurzaam ondernemer en heeft eerder een bedrijf opgezet. Dat was Qwic een merk van elektrische fietsen en scooters. Hartman begon hiermee toen deze producten in dezelfde beginfase van marktacceptatie zaten als de warmtepompen nu. Dat Hartman ondanks het succes toch uit het bedrijf stapt komt doordat hij zich beter op z’n plek voelt in de opstartfase. Dat vindt hij uitdagend. Als het eenmaal loopt is het een kwestie van een bedrijf runnen. "Die rol past minder bij mij”, zegt hij. Zijn overstap naar de warmtepompen komt mede door zijn tweejarige voorzitterschap van DOET, de branchevereniging in Elektrisch Vervoer. “Voor elektrische auto’s is de laadinfrastructuur belangrijk en de elektriciteitsopslag in de auto’s is weer van belang voor netbeheerders. Daardoor ben ik in de energie gerold. Oorspronkelijk kom ik uit de bouwwereld, daarin ben ik nu dus weer actief”, aldus Hartman.

Plenaire sessie
17:00 - 17:50

Pauze/gelegenheid tot netwerken

even bijpraten met collega's of met onze partners op de informatie stands

Plenaire sessie
17:50 - 18:10

Warmtepompoplossingen voor Hoogbouw ; Collectief – Semi-collectief – individueel

Argumenten vanuit de exploitant , investeerder alswel de gebruiker gezien.

Coos Schouten

Coos Schouten leidt sinds 1992 Installatiebedrijf Schouten Techniek en is vanaf dat moment actief in de toepassing van duurzame energietechnieken, warmtepomptechnologie in het bijzonder. Het bedrijf ontwikkelt, ontwerpt, realiseert en onderhoudt cq optimaliseert installaties, veelal op basis van een eigen visie, afgestemd op de specifieke eisen van de klant. Zo heeft Schouten een eigen NOM-oplossing (Stroomversnelling) laagbouw, en een renovatie-hoogbouwoplossing ontwikkeld. Schouten Techniek heeft de energie om overal energie uit te halen als bronsysteem of regeneratievoorziening. Schouten is langjarig voorzitter van werkgroep warmtepompen Uneto-VNI en ondersteunt het NPW langjarig. Met Ursem Modulaire Bouwsystemen richt Schouten zich eveneens op de markt van prefab badkamer-installatiemodules en volledige 3D modulaire woningen.

Plenaire sessie
18:10 - 18:30

Warmtepomp: onderdeel van de integrale systeemaanpak

In de visie van Van Everdingen is ‘energieneutraal’ inmiddels ook een gepasseerd station: na de ontwikkeling van EPC 0,4 naar Nul-op-de-meter, is de volgende stap dat er energiepluswoningen worden gerealiseerd: woningen die meer energie opleveren dan ze gebruiken. Warmtepompen kunnen daarbij een belangrijke rol spelen, mits ze goed in het geheel worden geïntegreerd. Van Everdingen bouwde met deze visie al in 2012 zijn eigen Plushuis dat met 10 MWh/jr 2 maal zoveel energie oplevert, als dat het gebruikt.

Nicolaas van Everdingen

Nicolaas van Everdingen

Nicolaas van Everdingen is oprichter van het bedrijf Plushuis. De focus ligt op de ‘vrijstaanders’(mensen die aan het einde van hun carriere hun huis nog een keer comfortabel op orde willen maken voor het pensioen) en ‘doorgaanders’(tweeverdieners die een stap willen maken in hun wooncarrière en een aardgasvrij droomhuis willen bouwen). Inmiddels zijn 7 energiepositieve Plushuizen opgeleverd, zowel nieuwbouw als renovatie.

Plenaire sessie
18:30 - 18:40

Bekendmaking Warmteproject-award 2017

Uitreiking door Willem Hooijkaas, voorzitter van het Nederlands Platform Warmtepompen

Willem Hooijkaas

Voorzitter stuurgroep NPW

Plenaire sessie
18:40 - 19:30

Afsluiting & Borrel

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.